Zákazníkům nabízíme následující služby:
- autodopravu kontejnery AVIA s objemem 3, 5, 9 a 15m3 o max. nosnosti 4 tuny
- odvoz - dovoz stavebního materiálu včetně uložení odpadu na skládku (suť, hlína, písek, beton, štěrk, cihly, komunální odpady, jiný tříděný i netříděný materiál)
- nákup stavebního materiálu

Místo, odkud bude materiál dovezen, si může zvolit zákazník. Po dohodě je zde možnost přistavení kontejneru kdykoliv.